Οροι επιστροφης

Ελαττωματικά ή λάθος προϊόντα μπορούν να επιστραφούν εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της πολιτικής επιστροφών μας.

Ανεπιθύμητα προϊόντα ή λανθασμένες παραγγελίες μπορούν να επιστραφούν με πιστωτική και θα γίνονται δεκτές μόνο υπό την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα δεν έχουν ανοιχτεί και η συσκευασία είναι στην αρχική της κατάσταση, ή τα προϊόντα μπορεί να πληρωθούν από τον πελάτη μόνο μετά την έγγραφη επιβεβαίωση του.

Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε επισυνάψει μια συνοδευτική επιστολή που αναφέρει το όνομά σας, τον αριθμό αναφοράς της παραγγελίας, τη ταχυδρομική απόδειξη παραλαβής, το πρόβλημα / τα προβλήματα και το επιθυμητό αποτέλεσμα, δηλαδή αντικατάσταση, πίστωση ή επιστροφή των καταβληθέντων ποσών.

Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει όλους τους όρους παρακάτω πριν επιστρέψετε τα προϊόντα.

Για ελαττωματικά προϊόντα:

 • Εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παράδοση των αγαθών σας προσφέρουμε την δυνατότητα αντικατάστασης των προϊόντων ή επιστροφής χρημάτων (εκτός των ταχυδρομικών τελών).
 • Μέσα σε 2 χρόνια από την παράδοση, αν υπάρχει ένα ελάττωμα του προϊόντος σας, συνήθως προσφέρουμε μια γρήγορη επισκευή, αντικατάσταση ή πίστωση (πίστωση που περιλαμβάνει τα αρχικά ταχυδρομικά τέλη).
 • Για να έχετε το δικαίωμα αποκατάστασης ή αντικατάστασης, το προϊόν δεν πρέπει να έχει πάθει ζημία που προκλήθηκε από ατύχημα, αμέλεια, κακή χρήση.
 • Εμείς δοκιμάζουμε κάθε προϊόν που μας έχουν επιστρέψει και μετά την παραλαβή του, αυτό ελέγχεται και επιθεωρούνται από το κέντρο δοκιμών μας. Αν διαπιστωθεί ένα ελάττωμα θα γίνει αντικατάσταση ή επιστροφή χρημάτων.
 • Σε περίπτωση αντικατάστασης του προϊόντος με το ίδιο θα προσφέρουμε ένα εναλλακτικό προϊόν ή θα εκδώσουμε ένα πιστωτικό σημείωμα που σε ορισμένες περιπτώσεις θα προσφερθεί πλήρη επιστροφή.
 • Όλα τα ταχυδρομικά τέλη για την αντικατάσταση ή επισκευή των προϊόντων εντός ή εκτός της περιόδου εγγύησης θα πρέπει να καταβληθούν από τον πελάτη.

Αν κέντρο δοκιμών μας δεν βρει κανένα ελάττωμα, το προϊόν θα σας σταλεί πίσω.

Για ζημιωμένα προϊόντα:

 • Σημείωση: Παρακαλώ ελέγξτε τα προϊόντα για μηχανική βλάβη πριν από την υπογραφή της φορτωτικής. Γράψτε μια σημείωση, εάν υπάρχουν, στην φορτωτική κατά την παραλαβή από το κούριερ. Μόνο με αυτόν τον τρόπο είναι έγκυρη η ασφάλιση μεταφοράς. Εάν υπογράψετε την φορτωτική χωρίς σημείωση για προϊόντα που έχουν υποστεί ζημιά, και στη συνέχεια βρείτε ζημιές και επικοινωνήσετε μαζί μας, εμείς δεν θα είμαστε σε θέση να σας αποζημιώσουμε.
 • Εάν ένα προϊόν φθάνει χαλασμένο, επικοινωνήστε με την ομάδα μας εξυπηρέτησης πελατών μέσα σε 3 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παράδοσης για αντικατάσταση των προϊόντων.
 • Εάν δεν μας ενημερώσετε σχετικά με το ελαττωματικό προϊόν εντός της περιόδου 3 ημερών, το προϊόν δεν θα αντικατασταθεί.

Για μη-ελαττωματικά προϊόντα:

 • Αν τα προϊόντα που η V-Tech σας έχει παραδοθεί δεν είναι εκείνα που έχετε παραγγείλει ή είναι με λανθασμένες ποσότητες, η V-Tech δεν έχει καμία υποχρέωση προς εσάς, εκτός αν δεν επικοινωνήσετε με την ομάδα εξυπηρέτησης πελατών μας μέσα σε 3 ημέρες από την ημερομηνία παράδοσης για επιστροφή των προϊόντων.
 • Εάν σύμφωνα με αυτό τον όρο ειδοποιήσετε τη V-Tech για ένα πρόβλημα, η μόνη υποχρέωση μας θα είναι, κατά την κρίση μας: - να καλύψουμε τα κενά, να αντικαταστήσουμε τα λανθασμένα ή μη παραδοθέντα προϊόντα, ή να σας επιστρέψουμε το ποσό που έχετε πληρώσει για τα προϊόντα αυτά σύμφωνα με την αρχική μέθοδο πληρωμής.
 • Η V-Tech δεν έχει καμία υποχρέωση προς εσάς για έμμεση ή παρεπόμενη απώλεια ή ζημία που προκύπτει από το πρόβλημα για το οποίο έχετε ενημερώσει τη V-Tech σε αυτή την κατάσταση, και δεν έχει υποχρέωση να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση εκτός από την αποκατάσταση του ποσού που έχετε πληρώσει για τα προϊόντα.
 • Τίποτα σε αυτούς τους όρους, ωστόσο, δεν έχει σκοπό να περιορίσει τα δικαιώματά σας ως καταναλωτή και σύμφωνα με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία.
 • Όλα τα προϊόντα που επιστρέφονται θα πρέπει να επιθεωρούνται για ζημιές και αυθεντικότητα μετά την παραλαβή τους, και αν η V-Tech δεν αποκαλύψει ελαττώματα, διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την επιστροφή ή να αντικαταστήσουμε και να στείλουμε το προϊόν / τα προϊόντα πίσω σε σας.
 • Εάν δεν χρειάζεστε το προϊόν και αυτό μείνει κλειστό και αχρησιμοποίητο, μπορείτε να το επιστρέψετε σε μας μέσα σε 7 ημερολογιακές ημέρες από την παραλαβή του και θα σας επιστρέψουμε το ποσό που καταβλήθηκε. Παρακαλώ σημειώστε ότι δεν θα αποκαταστήσουμε το κόστος αποστολής διότι το λάθος δεν είναι από το μέρος μας.

Παρακαλούμε σημειώστε: Όλα τα προϊόντα επιστροφής πρέπει να είναι στην αρχική τους συσκευασία.

Εάν αυτές οι συνθήκες δεν απαντάνε στις ερωτήσεις σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στέλνοντας ένα email στην ομάδα μας εξυπηρέτησης πελατών office@v-tac.eu.

Διεύθυνση επιστροφής

"V-TAC EUROPE" Ltd
"Rozhen" bul. 41, Sofia 1271,
BULGARIA