Προστασία των προσωπικών δεδομένων

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας: www.v-tac.gr („η Ιστοσελίδα“) τηρεί τις διατάξεις του Νόμου περί της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και τους σχετικούς Κανονισμούς. Αυτή η Πολιτική προστασίας των προσωπικών δεομένων αποσκοπεί στο να σας ενημερώνει για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και για τα δικαιώματά σας να ελέγχετε αυτές τις ενέργειες.

Η συναίνεση και η ευθύνη σας

Συναινώντας με την Πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων της V-TAC ανάλογα με τις υπηρεσίες που επιλέξατε, εσείς συναινείτε οικειοθελώς τα προσωπικά σας δεδομένα να επεξεργάζονται αυτόματα στο σχετικό όγκο τους, για τους σκοπούς του μάρκετινγκ. Η V-TAC διατηρεί το δικαίωμά της να τροποποιεί την Πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων ανά πάσα στιγμή, ενημερώνοντας τους πελάτες της με τον κατάλληλο τρόπο.

Η V-TAC δεν επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα ατόμων ηλικίας κάτω των 18 ετών, χωρίς τη συναίνεση των γονέων τους ή των νόμιμων εκπροσώπων τους.

Η V-TAC προσπαθεί να σας παρέχει προσιτές και χρήσιμες πληροφορίες στην Ιστοσελίδα της. Με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας και με την τήρηση της εμπιστευτικότητάς τους, εμείς σας προσφέρουμε υλικό το οποίο θα μπορούσε να καλύπτει τις προτιμήσεις σας ως καταναλωτή. Η V-TAC χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο και αποκλειστικά για τους σκοπούς για τους οποίους συνελέγησαν.

Η ασφάλεια της Ιστοσελίδας επιτυγχάνεται με τη λήψη τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την αποτροπή απώλειας, καταστροφής, διείσδυσης, τροποποίησης ή διάδοσης από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. Η V-TAC δεν φέρει ευθύνη για την προστασία των δεδομένων σας εκτός από τα συνήθη μέτρα τα οποία λαμβάνει. Μετά την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο συλλέξαμε τα προσωπικά σας δεδομένα, η V-TAC καταστρέφει τα δεδομένα, εκτός αν η ισχύουσα Νομοθεσία προβλέπει κάτι άλλο.

Προσωπικά δεδομένα τα οποία επεξεργαζόμαστε

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία λαμβάνουμε από σας, εξαρτώνται από την υπηρεσία που επιλέξατε. Αυτά παρέχονται οικειοθελώς και αποσκοπούν στην προσωποποίηση της Ιστοσελίδας και των διαφημιστικών υλικών που λαμβάνετε, σε περίπτωση που επιλέξατε μια παρόμοια υπηρεσία. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα είναι δυνατό να είναι:
 • Ονοματεπώνυμο,
 • Ημερομηνία γεννήσεως/ ID αριθμός,
 • Διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
 • Διεύθυνση επαφής,
 • Τηλέφωνο για επαφή.

Μπισκοτάκια / Cookies - χρήση

Τα δικαιώματά σας

Σε περίπτωση που επιτρέψατε τα προσωπικά σας δεδομένα να επεξεργάζονται από τη V-TAC Ευρώπη, εσείς έχετε τις εξής επιλογές ανά πάσα στιγμή:
 • πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που παραδόθηκαν και τις πληροφορίες που έχουν σχέση με την επεξεργασία των,
 • διαγραφής, διορθώσεως ή μπλοκαρίσματος προσωπικών δεδομένων κατά την διάρκεια επεξεργασίας που παραβιάζει τις διατάξεις του Νόμου περί της προστασίας των προσωπικών δεδομένων,
 • άρνησης παραλαβής του ηλεκτρονικού δελτίου και των ηλεκτρονικών επικοινωνιών μάρκετινγκ.
Αυτή η επιλογή δύναται να ασκηθεί με την αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: office(at)v-tac.eu ή με την αποστολή επιστολής στην ταχυδρομική διεύθυνση: "V-TAC EUROPE" Ltd, "Rozhen" bul. 41, Sofia 1271, BULGARIA.

Επαφές για ερωτήσεις

Σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, ή συνδεδεμένες ερωτήσεις, παρακαλούμε να έλθετε σε επαφή με μας με κάποιον από τους εξής τρόπους:
 • Τηλεφωνήστε στο: + 359 2 905 66,
 • Γράψτε στη διεύθυνση: office(at)v-tac.eu ή
 • Αποστείλτε επιστολή στη διεύθυνση: "V-TAC EUROPE" Ltd, "Rozhen" bul. 41, Sofia 1271, BULGARIA.